Upprätt

Vi har tillsammans minst trettio år av erfarenhet som praktiserande kommunala upphandlare och upphandlingsjurister.

Vi har mallar, kvalitetssäkringsrutiner och en omfattande kännedom om kommunala behov och leverantörsbranschernas karaktäristik.

Detta innebär: Rätt nivå på behovsanalys, kravställande, upphandlingsformalia och eventuella kontraktstyrningslösningar samt ett resultat med rätt kvalitet till rätt pris.