Om Upprätt

Det är ett känt faktum att många svenska kommuner, kanske flertalet, har svårt att genomföra alla de upphandlingar man skulle behöva göra.

Detta kan bero på att det saknas personal med den kompetens som krävs eller så ökar antalet uppdrag för upphandlingsorganisationen i en omfattning som inte kunnat förutses eller bemötas.

Nyrekrytering kan erbjuda problem både av budgetskäl och då erfarna upphandlare fortfarande kan ta tid att finna. Rekrytering är inte heller ett lämpligt sätt att bemöta arbetstoppar.

Om bristen i upphandlingskapaciteten får kvarstå är risken stor att den medför allvarliga olägenheter för kommunen i form av dyr anskaffning, fel kvalitet på det som köps eller konkurrensskadeavgifter och skadestånd p.g.a. brister i upphandlingsförfarandet.