Sommarhälsning från Borago!

Gruppbild Juni 2020 2

2020-07-01

En vår att minnas. Alla har påverkats av vårens Corona-pandemi och den kommer att sätta spår de kommande åren. Vi på Borago kan konstatera att vårt sätt att leda och utveckla våra företag har stresstestats med bra resultat och bra erfarenheter.

Vid en snabb sammanfattning över våren återkommer myndigheter ofta till rutiner, kompetens och ledarskap som viktiga grundstenar för att kvalitetssäkra verksamheter. Vi har rätt tjänster och verktyg för att göra detta på ett professionellt sätt inom städrelaterade tjänster.

Städfrågan har aktualiserats i hela samhället, hur hygiensäkras; hotell? Besöksnäringen? Arbetsplatsen? Förskolan? Hemtjänsten? Äldreomsorgen? Sjukhusen? Vi har objektiva kunskapslösningar för alla.

Vi ser nu fram mot en avkopplande sommar för att sedan ta oss ann hösten och dess utmaningar. En utmaning som vi ser framför oss är fokus på social hållbarhet, vilka anställningsvillkor har dina lokalvårdare?

Sommarhälsningar,
Kalle och Christian

Våren 2020 i korthet:

Borago Utbildning
Efterfrågan på kompetens har givetvis ökat trots att möjligheten till traditionell utbildning i klassrum har varit begränsad. Vi har utvecklat vår kompetens inom hygien och utvecklat flexibla lösningar tillsammans med Städakademin. Det är också slående att våra traditionella utbildningar som lokalvårdsutbildning PRYL och golvvård haft en ökad efterfrågan.

Vi har fortsatt mycket nöjda kursdeltagare. Hela 4,8 av 5 i nöjdhet med utbildningen som helhet.

Borago Konsult
Fortsatt en blandning av upphandlingar åt privata fastighetsbolag, allmännyttiga fastighetsbolag och kommuner.
Inom allmännyttan har vi varit experter vid Sveriges Allmännyttas framtagande av skriften ?Nyckeltal för städning i fastigheter?. Thomas har dessutom gjort en kartläggning av städningen inom hela allmännyttan. Sammantaget en unik kompetens inom en kundgrupp där städningens kvalitet ligger nära kundnyttan.

Vår kundenkät visar mycket nöjda kunder. Nära 100 % rekommenderar Borago Konsult till andra kollegor i branschen.

Trevlig sommar!