Hur kan vi på bästa sätt förhindra smittspridning?

2020-03-11

Vi erbjuder nu en anpassad hygienutbildning utifrån Arbetshälsoinstitutet och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

God hygien är grundläggande för att förebygga smittspridning hos våra kunder och för att undvika att sprida smittor vidare. Kunskap om ett hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda individer mot smitta är en viktig del i arbetet som lokalvårdare.

Vår diplomerade hygienutbildning vänder sig till dig som arbetar inom lokalvårdsområdet, både städare och arbetsledare.