Effektiv integration genom Borago och Städakademins yrkesutbildningar

2020-02-12

Alla kommuner har idag stora utmaningar i att minska arbetslösheten och öka integrationen. Vi har jobbat med detta i 25 år och har idag effektiva och högkvalitativa verktyg som matchar arbetsgivarnas krav.

Här kan du läsa om två aktuella exempel på hur vi kan stötta kommuner, utbildningsföretag och studieförbund.