Borago deltar i Nordisk/Baltiskt INSTA 800 projekt

2019-09-16

Borago deltar som svensk representant i ett projekt som syftar till erfarenhetsutbyte.

Detta gällande användande och  utbildning inom INSTA 800, projektstart i Tallin i oktober.