Må bra på jobbet

2018-06-08

En mini-utställning kring hälsa

Åsa Sjöstrand och Marina Edberg från Borago kommer att prata om "Arbetsglädje och livskvalitet - att hitta en balans"