Marina Edberg, med flera, invald i Städbranschen Sveriges styrelse.

Stadbranschen Sverige Styrelse

2018-05-14

Nya i styrelsen
Städbranschen Sverige välkomnar Christina Rösand och Marcus Hedström som nya ledamöter i styrelsen och Marina Edberg, Christina Holmefalk och Helen Warg Friberg som nya suppleanter.