INSTA 800 Stockholm

2018-02-12

Vi har platser kvar till INSTA 800 i Stockholm den 28 februari.

Utbildningen omfattar kännedom om de två mätmetoderna, visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskaper om termer och definitioner i SS627801 och betydelsen av dessa. Även kunskap om vilken städning som erfordras för att en viss lokal ska uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.