Besök av KD och Svenskt Näringsliv

Sofia Sjostrom Magnus Oscarsson Karl Henriksson

2017-12-13

Den 11 december fick Borago besök av Magnus Oscarsson från Kristdemokraterna och Sofia Sjöström från Svenskt näringsliv. Boragos VD, Karl Henriksson berättade om företaget och man diskuterade bl.a. vinster i välfärden.
Magnus Oscarsson säger att det är så viktigt att vi har ett bra näringslivsklimat i vårt land. Sverige ska vara som en drivbänk, där goda idéer kan resultera i nya företag. Tänk att fyra av fem nya jobb kommer från småföretagen. Tack Sofia och Karl för en mycket givande och intressant dag.