Total städkvalitet inom organisationen

Metodiken som används är ”Total städkvalitet”. Vi kartlägger grunderna för städkvalitet:

  • Avtal
  • Organisation
  • Teknik
  • Uppföljning

Vi jämför kostnader och kostnadsneutrala nyckeltal internt och mot andra verksamheter – s.k. benchmark. Vi mäter teknisk kvalitet med städkontroller (traditionell eller INSTA 800) och mäter kundnöjdhet genom egna enkätverktyg. Detta skapar möjligheten att mäta effekter och förändringar över tid. Vi tar även fram åtgärdsförslag och konsekvensanalyser för olika scenarios.

Vi erbjuder

  • Benchmark av städorganisationer – jämför kostnader och effektivitet med andra verksamheter.
  • Utvärdera befintliga städavtal
  • Kartlägga total städkvalitet.

Borago har lång erfarenhet och en unik nyckeltalsbas inom städning.
Konceptet kan även användas inom andra tjänster.

Klicka på knappen "Kontakta mig" så
hör vi av oss till dig så snart vi kan.
Precisera gärna i mailet vad ärendet gäller.