Kundcase

Kundcase: Nässjö kommun sparade 15% samtidigt som de ökade städkvaliteten

Nässjö kommuns städ- och kostverksamhet fick ett besparingsbeting på 15% 2009.
Kommunen genomförde en omorganisation 2009 och fick av politiker i uppgift att utvärdera effekterna 2012. Borago fick i uppdrag att göra en oberoende uppföljning inom städ och kost. Metodiken som användes var Total Städkvalitet och Total Kostkvalitet kompletterat med hur medarbetarna upplevt förändringen.

Efter omorganisationen hade 15% besparing skett varav städ sparat 30%. Tekniska kvaliteten var mycket bra, kunderna mycket nöjda och medarbetarna upplevde i huvudsak det hela som positivt. Detta kan förklaras med att de fått en tydligare organisation med ett tydligare uppdrag.