Konsultlösningen

Ett vanligt tillvägagångssätt att möta problemet är att anlita upphandlingskonsulter. Detta blir ofta ganska dyrt. Att kostnaderna för ett konsultuppdrag blir högre än beräknat beror inte sällan på att kommunen saknar fullgod inblick i resurs-åtgången för ett upphandlingsprojekt. Insatserna avropas som regel på så kallad löpande räkning, dvs konsulten fakturerar löpande för nedlagt antal timmar. Slutnotan för insatsen är därigenom okänd när insatsen beställs.