Kvalitetssäkring genom uppföljning

Vi arbetar med rena städkontroller och kvalitetssäkring av avtal genom revision av gällande avtal. Städkontrollen kan genomföras som statuskontroll vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Besiktning kan även göras av golvvård och andra städrelaterade tjänster. Städrevison genomförs för att stötta beställaren vid uppföljning och kontroll av samtliga krav i avtalet.