Kundcase

Kundcase: SL – Storstockholms lokaltrafik

Borago har sedan 2008 genomfört kvartalsmätningar enligt INSTA 800 av tunnelbanevagnar i depå.
Totalt genomförs 125 kontrollenheter per mätning. Mätningen sammanställs i en rapport där resultatet jämförs med tidigare mätningar.

Kundcase: Linköpings kommun

Borago gör statuskontroller i samband med byte av leverantör. Det ger en professionellare övergång mellan ny och gammal leverantör där den avgående leverantören iordningställer eventuella brister.