Städupphandling

1 dag

Städning med bra kvalitet upplevs ofta som svårt att upphandla och branschens aktörer anser att det är för stort fokus på lägsta pris. Sedan 2000 har mångas städkostnader halverats samtidigt som städindex har gått upp med nästan 50%. Den ekvationen går inte ihop. Vi har verktyg och exempel på hur man genomför bra städupphandlingar. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att upphandla tjänster sedan 1997.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som upphandlar städtjänster. Det innebär att du är upphandlare, inköpare alternativt har en roll där du deltar i upphandling av städrelaterade tjänster. Även du som arbetar som säljare kan ha nytta av kursen.

Syfte

Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring upphandling av städning och städrelaterade tjänster.

Kursinnehåll

  • Städrelaterade tjänster
  • Upphandla mot tydlig målbild
  • Förfrågningsunderlagets hörnstenar, 
    (nya AFF och ABFF15)
  • Upphandlingsmodeller
  • Kvalificeringskrav
  • Värderingsmodeller
  • Värdering av anbud
  • Uppföljning och förvaltning av avtalade tjänster

Referensprojekt

I kursen refereras till egna genomförda uppdrag samt andra upphandlingar. Referensprojekt i kursen är bland annat från kommuner, landsting och bostadsföretag.

Öppna kurser

Linköping
1 oktober
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09.00-16.00

Vill du läsa på distans?
Om du istället vill läsa kursen på distans går det bra att boka via länken nedan.
Pris: 3 500 SEK per person ex. moms.
Boka online

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär