Service & Kundrelationer

Hur vi bemöter våra kunder är ett av de få bra konkurrensmedel som finns kvar idag. Vikten av att ha goda kundrelationer är därför en överlevnadsfråga när de tjänster som erbjuds på marknaden många gånger påminner mycket om varandra.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Vi måste utmärka oss med hjälp av god service för att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Att vara trevlig mot trevliga kunder är ingen konst, konsten ligger i att möta alla kunder på ett professionellt sätt, då detta bemötande till och med kan vara det som avgör om kunden köper eller går till konkurrenten istället. Vi skapar förtroende hos kunden genom goda kundbemötanden och genom att se till att den tjänst som levereras motsvarar kundens förväntningar och ännu hellre överträffar dessa. Detta leder i sin tur till vinster i form av goda kundrelationer, personal som trivs och en omsättning som ökar. Boragos serviceutbildning baseras på föreläsningar, diskussioner i grupp samt exempel från verkligheten.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot alla som arbetar inom serviceyrket och har kundkontakt.

Kursinnehåll

  • Olika typer av service
  • Kunden/kundkategorier
  • Kommunikation
  • Social kompetens
  • Självinsikt, självkänsla och självförtroende
  • Arbetsglädje och motivation
  • Verktyg till att kunna ge bra service
  • Kundrelationer och kommunikation

Öppna kurser

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär