Lokalvårdsutbildning PRYL

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Vad får du ut av utbildningen?

Det här är några av de ämnen som vi tar upp under utbildningen:

Arbetsplanering
Du lär dig att planera ditt arbete och följa städinstruktioner.

Arbetsredskap
Du får kunskap om städutrustning och rengöringsmedel, säker användning och hur man väljer rätt städmetod för att minska föroreningar i inomhusmiljön som kan vara allergiframkallande eller orsaka smittspridning. Vi går igenom hela rengöringsprocessen så du kan känna dig trygg i din roll som lokalvårdare.

Ergonomi
Inom städbranschen är det vanligt med besvär i axlar, armar och rygg som orsakas av felaktiga arbetsrörelser och arbetsställningar samt enformigt arbete. Här får du lära dig att arbeta ergonomiskt och på så sätt förebygger du förslitningsskador.

Hygien
Genom att städa minskar risken för föroreningar inomhus. Du får lära dig bakterier, mikroorganismer och hygien.

Golvvård
Du får lära dig hur du väljer den mest lämpade golvvårdsmetoden för respektive golv. Med rätt golvvård minskar underhållskostnaderna som uppstår vid felaktiga städmetoder, feldosering eller felaktigt val av städkemikalier.

Service & Kvalitet
Vi går igenom vad det innebär att ge god service och kvalitet och det viktiga kundbemötandet.

Till vem riktar sig utbildningen?

 • Till dig som är ny inom yrket.
 • Till dig som arbetar inom lokalvård men vill bredda eller fördjupa dina kunskaper inom området.
 • Till dig som är arbetsledare eller chef och vill få en bättre förståelse för yrket.
 • Till dig som önskar certifiera dig eller din personal.

(PRYL-certifierad personal är ett mervärde vid införsäljning av offentliga upphandlingar)

Ämnesområden

 • Service och kvalitet
 • Arbetsplanering
 • Arbetsredskap
 • Säkerhet och skydd
 • Ergonomi
 • Specialmedel
 • Kombinationsmedel och ytskyddande medel
 • Kemisk-teknisk information
 • pH-skalan
 • Indelning av kemisk-tekniska produkter
 • Basämnen
 • Rengöringsprocessen
 • Hygien
 • Golvmaterial
 • Entrésystem
 • Underhållsmetoder och periodiska insatser
 • Miljö
 • Terminologi

PRYL-kravspecifikation

För att erhålla ett certifikat måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av Svenska Special Certifieringar AB (SSC). Om du följer denna länk kan du läsa om vad Kravspecifikationen innefattar.
Gå till kravspecifikationen>>

Blended learning

Lärarledd + självstudier

Detta är webbaserade kurser i kombination med fysiska träffar i klassrum med lärare.

Antal lärarledda utbildningsdagar: 3

Se aktuella kursdatum

Kontakta mig för en företagsinternutbildning.
Klicka här>>

Distans-utbildning

Självstudier

Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill. Utbildningen passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning.

Välj detta alternativ

Hyr lärplattform

Du kan nu hyra en lärarplattform med grundutbildning PRYL. Verktyget ger dig möjlighet att själv utbilda din personal inom grundutbildningen.

Läs mer

Klassrum

Lärarledd utbildning

Denna utbildning hålls endast som företagsintern utbildning. 
Antal utbildningsdagar: 5

Kontakta mig för en företagsinternutbildning.
Klicka här>>