Lokalvårdsutbildning PRYL

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt. God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls. Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Till vem riktar sig utbildningen?

 • Till dig som är ny inom yrket.
 • Till dig som arbetar inom lokalvård men vill bredda eller fördjupa dina kunskaper inom området.
 • Till dig som är arbetsledare eller chef och vill få en bättre förståelse för yrket.
 • Till dig som önskar certifiera dig eller din personal.

Välj utbildningsform:

Priserna är exklusive moms.

Ämnesområden

 • Service och kvalitet
 • Arbetsplanering
 • Arbetsredskap
 • Säkerhet och skydd
 • Ergonomi
 • Specialmedel
 • Kombinationsmedel och ytskyddande medel
 • Kemisk-teknisk information
 • pH-skalan
 • Indelning av kemisk-tekniska produkter
 • Basämnen
 • Rengöringsprocessen
 • Hygien
 • Golvmaterial
 • Entrésystem
 • Underhållsmetoder och periodiska insatser
 • Miljö
 • Terminologi

PRYL-kravspecifikation

För att erhålla ett certifikat måste man skriva ett test som tillhandahålls och utförs under översyn av Svenska Special Certifieringar AB (SSC). Om du följer denna länk kan du läsa om vad Kravspecifikationen innefattar.
Gå till kravspecifikationen>>

(PRYL-certifierad personal är ett mervärde vid införsäljning av offentliga upphandlingar)