PRYL-Förnyelse

1 dag

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha.

För att se till att kompetensen upprätthålls och att innehavaren inhämtar nya kunskaper krävs det att personen gör ett förnyelseprov vart femte år. Förnyelseprovet är endast teoretiskt.

Förkunskaper

Du som har ett certifikat i Lokalvård PRYL behöver förnya detta vart femte år. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge en repetition av Yrkescertifikat Lokalvård inför kommande certifiering. Kursen belyser även nyheter inom lokalvårdsyrket.

Målet med utbildningen är att få tillräckligt med förnyad kunskap för att deltaga vid PRYL certifieringen.

Målgrupp

Detta är en kurs som vänder sig till personer som tidigare erhållit certifikat enligt PRYL´s kravspecifikation vars certifikat löper ut.

Kursinnehåll

Repetition från PRYL Handboken på förmiddagen. Certifieringsprov på eftermiddagen.

Bokning

Kontakta oss på info@borago.se eller per telefon 013-24 55 00 för frågor eller bokning.

Förändringar beträffande PRYL Förnyelsecertifiering
SSC AB som tillhandahåller certifieringen genomför förtillfället en omfattande omstrukturering av förnyelseprovet och kommer under 2017 att kunna erbjuda personer med PRYL certifikat att förnya dessa via webben.

Företagsinternutbildning och certifiering
Vi kommer även fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder företagsinterna utbildningar och certifieringar i PRYL Förnyelse och ber att ni kontaktar oss för offert.

Telefon: 013-24 55 00
E-post: info@borago.se