PRYL-Förnyelse

1 dag

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha.

För att se till att kompetensen upprätthålls och att innehavaren inhämtar nya kunskaper krävs det att personen gör ett förnyelseprov vart femte år. Förnyelseprovet är endast teoretiskt.

Förkunskaper

Du som har ett certifikat i Lokalvård PRYL behöver förnya detta vart femte år. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge en repetition av Yrkescertifikat Lokalvård inför kommande certifiering. Kursen belyser även nyheter inom lokalvårdsyrket.

Målet med utbildningen är att få tillräckligt med förnyad kunskap för att deltaga vid PRYL certifieringen.

Målgrupp

Detta är en kurs som vänder sig till personer som tidigare erhållit certifikat enligt PRYL´s kravspecifikation vars certifikat löper ut.

Kursinnehåll

Repetition från PRYL Handboken på förmiddagen. Certifieringsprov på eftermiddagen.

Bokning

Pris
3 200 SEK per person ex. moms. Inklusive förnyelsekurs samt certifieirng.
I priset ingår anpassat kursmaterial, lunch och fika.

Kursdatum kommer inom kort.

Tid
09.00-16.00

Företagsinternutbildning och certifiering
Vi erbjuder även våra kunder företagsinterna utbildningar och certifieringar i PRYL Förnyelse kontakta oss för offert.

Telefon: 013-24 55 00
E-post: info@borago.se