PRYL-Förnyelse

1 dag

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha.

För att se till att kompetensen upprätthålls och att innehavaren inhämtar nya kunskaper krävs det att personen gör ett förnyelseprov vart femte år. Förnyelseprovet är endast teoretiskt.

Förkunskaper

Du som har ett certifikat i Lokalvård PRYL behöver förnya detta vart femte år. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge en repetition av Yrkescertifikat Lokalvård inför kommande certifiering. Kursen belyser även nyheter inom lokalvårdsyrket.

Målet med utbildningen är att få tillräckligt med förnyad kunskap för att deltaga vid PRYL certifieringen.

Målgrupp

Detta är en kurs som vänder sig till personer som tidigare erhållit certifikat enligt PRYL´s kravspecifikation vars certifikat löper ut.

Kursinnehåll

Repetition från PRYL Handboken på förmiddagen. Certifieringsprov på eftermiddagen.

Bokning

Är ni flera från samma företag som behöver göra PRYL-förnyelse?
Vänligen kontakta oss för offert.
013-24 55 00
info@borago.se

PRYL-förnyelse enskild individ

Om du som enskild individ önskar göra PRYL-förnyelse eller PRYL-förnyelse online rekommenderar vi dig att ta direktkontakt med SSC, utföraren av PRYL-förnyelsen.

Vänligen kontakta SSC för vidare information.
013-12 79 50
info@sscab.com