Lokalvårdsutbildning PRYL

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Blended learning
Blended Learning erbjuder det bästa av två världar. Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.
Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.
Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov. Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och behållningen av utbildningen höjas för alla inblandade. Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

Upplägg

Steg 1 - Lärarledd, 1 dag
Uppstart och utdelning av elevmaterial
Metodik och pedagogik E-learn/självstudier
Städningens grunder
Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff

Steg 2 - självstudier
Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 3 - Lärarledd, 1 dag
Repetition och genomgång av självstudier
Huvudgruppsindelning
Hygien
Praktisk moppteknik
Praktisk maskinkörning, teknik samt genomgång av skötsel och säkerhet
Golvidentifiering
Genomgång terminologi
Genomgång inför certifiering

Steg 4 - självstudier
Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 5 - Lärarledd, 1 dag
Repetition och genomgång av självstudier
Repetition golvidentifiering
Repetition huvudgruppsindelning
Genomgång av minitest som alla genomfört under självstudierna

CertifieringSe kursdatum>>

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms.
I priset ingår tillgång till E-learnplattformen, diplom, lunch och fika

Tider för utbildning
09:00-16:00

Certifering
3 100 SEK per person ex. moms.
Tider 09:00-13:00
(Göteborg 10:00 - 14:00)

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på 013-24 55 00 eller info@borago.se