Lokalvårdsutbildning PRYL

5 dagars lärarledd utbildning

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls. Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Är ny inom yrket.
  • Arbetar inom lokalvård och vill bredda eller fördjupa dina kunskaper inom området.
  • Är arbetsledare eller chef och vill få en bättre förståelse för yrket.
  • Önskar certifiera dig eller din personal.

Ämnesområden:

Service och kvalitet
Arbetsplanering
Arbetsredskap
Säkerhet och skydd
Ergonomi
Specialmedel
Kombinationsmedel och ytskyddande medel
Kemisk-teknisk information
pH-skalan
Indelning av kemisk-tekniska produkter
Basämnen
Rengöringsprocessen
Hygien
Golvmaterial
Entrésystem
Underhållsmetoder och periodiska insatser
Miljö
Terminologi

Kursdatum kommer inom kort

Pris utbildning
8 400 SEK per person exkl. moms
I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika. Borago förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet understiger 10 personer.

PRYL-certifikat
Som bevis på att deltagaren har tillgodosett sig utbildningen genomförs ett kunskapstest.
Godkänt resultat leder till PRYL-certifikat.
3 100 SEK per person exkl. moms