Om Borago

Borago har sedan 1994 arbetat med övergripande kvalitetssäkring av städtjänster. Våra verktyg är utbildning och konsulttjänster. Kunderna är landsting, kommuner, fastighetsbolag och leverantörer av lokalvårdstjänster.

  • Kunden och brukaren ska känna trygghet och stolthet för den inre miljön - Rent, Snyggt och Tryggt.
  • Borago kvalitetssäkrar och sätter standarden för den totala städkvaliteten.
  • Borago stöttar eller tar helhetsansvar för kvalitetssäkring av städprocessen.
  • Detta sker genom att erbjuda kunskapstjänster för individer, organisationer och beställare i våra kunskapstjänster 4U; Utredning – Upphandling – Utbildning – Uppföljning,

Boragos mission

Under 2000-talet har vi utvecklat vår metodik så att vi idag kan erbjuda breda lösningar inom offentliga verksamheter och Facility Management. Boragos mission är att utveckla samtliga yrkesgrupper inom lokalvård och fastighetsförvaltning. Vi arbetar för att höja branschernas anseende i stort och en ökad yrkesstolthet. Vi tror på personlig utveckling och mångfald i arbetslivet. Borago är ett rikstäckande företag med gedigen erfarenhet inom utbildning för städ- och fastighetsbranscherna. Vi är helt oberoende och objektiva i vår verksamhet.

Företagspresentation

Trygghet

Som ledande oberoende aktör i branschen skapar vi trygghet genom lång och gedigen erfarenhet.

Engagemang

Vi är nyfikna och hungriga på ny kunskap. Vi skapar förutsättningar för kunden och brukaren att utvecklas och känna trivsel. Vi ska överträffa kundens förväntningar = framgångsrik försäljning.

Utveckling

Vi skapar mätbara och långsiktiga effekter genom kunskap och engagemang. Vi leder och utvecklar städbranschen och skapar stolthet för yrkesrollen.