Lokalvårdsutbildning SRY

5 + 1 dagar inkl. prov

Utbildningen

Professionellt utförd städservice kräver goda kunskaper inom såväl städteknik som att kunna ge service till kunden.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom städyrket och som vill skaffa sig baskunskaperna inom professionell städservice.

Mål & Syfte

 • Ökade kunskaper inom städteknik
 • Högre yrkesstolthet
 • Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
 • Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv

Kursinnehåll

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Gruppen och psykosocial arbetsmiljö
 • Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
 • Städningens grunder
 • Redskap och maskiner
 • Städmetoder
 • Golv- och inredningsmaterial

Information om SRY-prov

Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Öppna kurser

Inga aktuella kursdatum
för tillfället

Pris utbildning inkl. prov
13 000 SEK per person ex. moms.
I priset ingår SRY-boken, SRY-prov, övrigt utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika

Tider för utbildning
09:00-16:00 varje dag

Information
För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se