Lokalvårdsutbildning SRY

Utbildningen

Professionellt utförd städservice kräver goda kunskaper inom såväl städteknik som att kunna ge service till kunden.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom städyrket och som vill skaffa sig baskunskaperna inom professionell städservice.

Mål & Syfte

 • Ökade kunskaper inom städteknik
 • Högre yrkesstolthet
 • Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
 • Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv

Kursinnehåll

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Gruppen och psykosocial arbetsmiljö
 • Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
 • Städningens grunder
 • Redskap och maskiner
 • Städmetoder
 • Golv- och inredningsmaterial

Information om SRY-prov

Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.

Kursdatum

Information
För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se