Certifierad lokalvårdare

Lokalvårdsutbildning PRYL

5 dagar samt 1 dag certifiering

Lokalvårdsutbildning PRYL är en grundläggande och mycket omfattande städutbildning som syftar till att ge såväl den erfarne lokalvårdaren men även den som är ny i branschen en gedigen grund att stå på. Här tar vi upp allt från rätt val av kemiska produkter till skötsel av olika golvmaterial.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar med och inom lokalvård och önskar en gedigen och grundläggande utbildning inom yrket.  Målet med utbildningen är att Ni ska utvecklas i Er yrkesroll genom att kunna:

 • Utföra och eller planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till olika materials egenskaper
 • Lokalvårdens inverkan på fastigheten och den yttre och inre miljön
 • Arbetsmiljön och arbetsplanering
 • Grunderna för att ge bra service

Deltagaren

Tidigare genomförda enkätundersökningar på personer som deltagit vid en Lokalvårdsutbildning-PRYL visar att dessa känner sig trygga i sin yrkesroll och därmed också i sitt samarbete med kunden.

PRYL-certifikat

Som bevis på att deltagaren har tillgodosett sig utbildningen genomförs ett kunskapstest. Godkänt resultat leder till PRYL-certifikat. Borago anlitar ett externt certifieringsorgan som ansvarar för certifieringen.

Priser

Utbildning kr 9 900 per person exklusive moms. I priset ingår Boragos Handbok i Lokalvård, lunch och fika. Certifieringen genomförs av SSC AB och kostnaden för att göra certifieringsprovet är kr 3 100 per person exklusive moms.

PRYL Kravspecifikation

 • Terminologi
 • Kemiska begrepp och pH-skalan
 • Grunder städning
 • Moppteknik
 • Hygien
 • Kemiska produkter
 • Städmaterial
 • Arbetsplanering
 • Service & kvalitet
 • Praktisk golvvård
 • Redskap och maskiner
 • Säkerhet och skydd
 • Miljö
 • Entréer
 • Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö

Klassrum

Pris
9 900 SEK per person ex. moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tider för utbildning
Dag 1: 09:00-16:00
Dag 2-5: 08:00-15:00

Certifiering
3 100 SEK per person ex. moms.
I priset ingår enklare förtäring.

Tider för certifiering
Göteborg: 10:00-13:30
Linköping: 09:00-12:30
Stockholm: 09:00-12:30

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se