Blended learning - Lokalvårdsutbildning PRYL

e-learn-inforuta-hemsida1

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar. Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.
Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.
Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.
Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och behållningen av utbildningen höjas för alla inblandade.
Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

Steg 1 - Lärarledd, 1 dag

 • Uppstart och utdelning av elevmaterial
 • Metodik och pedagogik E-learn/självstudier
 • Städningens grunder
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff

Steg 2 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 3 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Huvudgruppsindelning
 • Hygien
 • Praktisk moppteknik
 • Praktisk maskinkörning, teknik samt genomgång av skötsel och säkerhet
 • Golvidentifiering
 • Genomgång terminologi
 • Genomgång inför certifiering

Steg 4 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 5 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Repetition golvidentifiering
 • Repetition huvudgruppsindelning
 • Genomgång av minitest som alla genomfört under självstudierna
 • Certifiering

Öppna kurser

Nossebro
15 okt + 22 okt + 30 okt
Certifiering: 6 november
Boka online

Alvesta
12 nov + 20 nov + 28 nov
Certifiering: 5 december
Boka online

Stockholm
19 nov + 26 nov + 3 dec
Certifiering: 10 december
Boka online

Läs produktbladet>>

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms.
I priset ingår tillgång till E-learnplattformen, övrigt utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika

Tider för utbildning
09:00-16:00 varje dag

Pris certifering
3 100 SEK per person ex. moms.

Tid för certifiering
Göteborg, 10:00-13:00
Stockholm, 10:00-13:00
Växjö, 10:00-13:00
Nossebro, 10:00-13:00


För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på 013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär