Blended learning - Lokalvårdsutbildning PRYL

e-learn-inforuta-hemsida1

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar. Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.
Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.
Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.
Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och behållningen av utbildningen höjas för alla inblandade.
Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

Steg 1 - Lärarledd, 1 dag

 • Uppstart och utdelning av elevmaterial
 • Metodik och pedagogik E-learn/självstudier
 • Städningens grunder
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff

Steg 2 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 3 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Huvudgruppsindelning
 • Hygien
 • Praktisk moppteknik
 • Praktisk maskinkörning, teknik samt genomgång av skötsel och säkerhet
 • Golvidentifiering
 • Genomgång terminologi
 • Genomgång inför certifiering

Steg 4 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 5 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Repetition golvidentifiering
 • Repetition huvudgruppsindelning
 • Genomgång av minitest som alla genomfört under självstudierna
 • Certifiering

Öppna kurser

Linköping
30 november samt 5 + 12 december
Certifiering: 17 december
Boka online

Hörby
13 + 20 + 27 februari
Certifiering: 4 mars
Boka online

Borlänge
10 + 17 + 24 april
Certifiering: 29 april
Boka online

Umeå
8 + 15 + 22 maj
Certifiering: 27 maj
Boka online

Pris utbildning
7 100 SEK per person ex. moms.
I priset ingår tillgång till E-learnplattformen, diplom, lunch och fika

Tider för utbildning
09:00-16:00

Certifering
3 100 SEK per person ex. moms.
Tider 09:00-13:00
(Göteborg 10:00 - 14:00)

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på 013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär