Blended learning - Lokalvårdsutbildning PRYL

e-learn-inforuta-hemsida1

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar. Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.
Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.
Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.
Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och behållningen av utbildningen höjas för alla inblandade.
Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

Steg 1 - Lärarledd, 1 dag

 • Uppstart och utdelning av kursmaterial
 • Metodik och pedagogik E-learn/självstudier
 • Städningens grunder
 • Rengöringsprocessen
 • Hygien
 • Kemteknisk information, "Att tyda en flasketikett"
 • pH-skalan
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff

Steg 2 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 3 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Moppteknik och ergonomi
 • Toalettstädning
 • Praktiska doseringsövningar
 • Praktisk maskinkörning (singelskurmaskin, polermaskin samt våtsug) samt ergonomi, teknik, förberedelser, drift, eftervård och säkerhet
 • Golvidentifiering
 • Genomgång terminologi
 • Genomgång inför certifiering
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff

Steg 4 - självstudier

Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår E-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna.

Steg 5 - Lärarledd, 1 dag

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Övningscertifikat
 • Professionella städmetoder
 • Repetition golvidentifiering
 • Repetition flasketiketter och dosering
 • Genomgång av övningscertifikat som alla genomfört
 • Förberedelser inför certifieringsprov

Steg 6 - Lärarledd, 1/2 dag

 • Certifieringsprov (genomförs av SSC AB)

Öppna kurser

Göteborg
25 aug + 1 sept + 8 sept
Certifiering: 15 september
Boka online

Stockholm
1 sept + 8 sept + 15 sept
Certifiering: 29 september
Boka online

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms. I priset ingår tillgång till E-learnplattformen, övrigt utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika. (Certifiering ingår ej)

Tider för utbildning
09:00-16:00 varje dag

Pris certifering
3 100 SEK per person ex. moms.

Tid för certifiering
Göteborg, 10:00-13:00
Stockholm, 09:00-12:00
Linköping, 09:00-12.00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på 013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär