Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare del 1

2 dagar

Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

  • Ge grundläggande kunskap om arbetsledarrollen.
  • Lära mer om hur du som ledare kan få gruppen att fungera bättre och arbeta mer effektivt.
  • Kunskap om hur du arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Grupp och arbetsledare.

Kursinnehåll

  • Personlig utveckling
  • Kommunikationsmodeller
  • Konflikthantering
  • Ledarmodeller
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Förändringsarbete
  • Grupputveckling

Föreläsare

Föreläsare på denna utbildning är Christian Dolk från Borago. Christian har arbetat med utveckling av ledare under 16 år på Borago. Tidigare yrkesofficer med gedigen bakgrund som UGL-handledare och många skolor i ämnet. Stor vikt på ödmjukhet, personlighet och lyhördhet, - eleverna skall känna sig trygga och hitta en inre motivation för utmaning när kursen är avslutad. Christians pedagogiska sätt att lära ut samt hans långa erfarenhet från branschen är ett vinnande koncept. Utbildningen är inriktad mot servicebranschen

Öppna kurser

Göteborg
13-14 november
Boka online

Linköping
21-22 februari
Boka online

Pris
7 900 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tider
Tid dag 1: 09:00-16:00
Tid dag 2: 08:00-15:00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär