Kvalitetssäkring av städtjänster & Effektivitet genom nyckeltal

2 dagar

Detta är en 2 dagars kurs i Kvalitetssäkring av städtjänster samt Effektivitet genom nyckeltal.

Dag 1: Kvalitetssäkring av städtjänster

Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.

Kursinnehåll

 • Målbilder
 • Städbranschen
 • ”Fungerande städning” - samverkan på fyra plan
 • Kvalitetssäkring av städprocesser
 • Städningens grunder
 • Materialkunskap och underhållsmetoder
 • Städinstruktioner
 • INSTA 800
 • Avtalsförvaltning
Dag 2: Effektivitet genom nyckeltal

Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning.Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

Enkla kalkylgrunder
Enkel kalkylering
Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp
Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster. 

Kursinnehåll

 • Kostnad per timme
 • Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
 • Kalkylgrunder och avverkningsgrader
 • Kostnad per kvm
 • Städindex
 • Felkällor vid användning av nyckeltal
 • Kända nyckeltalssammanställningar
 • Analys av referensprojekt
 • Lönsamma städprojekt

Öppna kurser

 

Pris
7 900 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Omfattning
2 dagar

Tid

09.00-16.00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär