Kvalitetssäkring av städtjänster

1 dag

Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.

Kursinnehåll

  • Målbilder
  • Städbranschen
  • ”Fungerande städning” - samverkan på fyra plan
  • Kvalitetssäkring av städprocesser
  • Städningens grunder
  • Materialkunskap och underhållsmetoder
  • Städinstruktioner
  • INSTA 800
  • Avtalsförvaltning

Öppna kurser

Linköping
14 december
Boka online

Stockholm
7 mars
Boka online

Göteborg
8 maj
Boka online

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09.00-16.00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se