Kundcase

Vinnande framgång - motiverad personal


Det är ett glatt gäng som anländer till kursen i Lund där Christian ska hålla en föreläsning i Service och kundrelationer.

Han ser fram emot att möta 60 förväntansfulla deltagare denna oktoberdag. Men han blir ganska snart varse om att dessa deltagare har något extra, de har motivation och de känner en lojalitet mot företaget där de arbetar. Det blir en givande dag för såväl deltagare som Christian. Föreläsningen ”Service och kundrelationer” handlade om kundbemötande och den interna servicen som samspelar med den externa servicen. Har man inte det ena så kan man inte erbjuda det andra.

I en intervju med Jeanette Dahlberg, enhetschef städ på Lunds Kommun Serviceförvaltningen/Lundafastigheter vill vi lyfta fram detta positiva och glada gäng. Lunds Kommun Serviceförvaltningen/Lundafastigheter har 60
tillsvidareanställda och ett 20-tal timvikarier och företaget växer. De har som mål att öka personalstyrkan med tre städtjänster per år. Nyligen har även efterfrågan på värd/värdinnetjänster ökat och företaget kommer att fortsätta att sälja in dessa tjänster i framtiden.

Hur skapar och bevarar ni motivationen bland era medarbetare?
- Vi har ett glatt gäng. De flesta vet att vi måste vårda våra relationer väl med våra kunder och inte ta saker och ting för givet. Med denna utbildning som Christian gav oss så har vi stärkt detta ännu ett steg. Vi har en yrkesstolthet i vår grupp . Vi vill vara det naturliga valet då våra kunder vill få hjälp med städningen samt
med kringservice som vi också utför säger Jeanette Dahlberg.

Hur skapar ni goda kommunikationsverktyg på er arbetsplats?
- Vi har organiserat om oss vilket innebär ett tätare möte med våra arbetsledare där de besöker lokalvårdarna ute hos kunden. Vi har även olika mötesforum med hela förvaltningen samt apt. Våra lokalvårdare är utspridda i hela kommunen så vi städar inte bara i Lund utan även ute i byarna. (Södra Sandby, Dalby, Genarp och Veberöd)

Jeanette säger även att de är lyhörda för vad deras kunder vill ha och ställer upp på det mesta. En nyhet hos Lunds Kommun Serviceförvaltningen/Lundafastigheter är facilitytjänster.
- Att våra arbetsledare är engagerade, coachar och motiverar våra lokalvårdare då blir resultatet bra och vi blir också bäst på personal- och serivcetänk. Med rätt kompetens och modern teknik vill vi bli ett vinnande koncept.

Föreläsningens innehåll:
• Trender i städbranschen
• Konkurrerande verktyg för egen registädning
• Kunden/kundkategorier
• Kommunikation i tal och skrift, sekretess. (Internt och externt)
• Krav på servicedrivande organisationer oavsett privata eller offentliga.
• Samarbete gör oss unika
• Kvalité och ansvar
• Att vara kostnadseffektiva
• Arbetsglädje och motivation
• Grupparbeten på utvalda delar

Kundcase: SKY – Stark Kompetens & Yrkesstolthet

13 kommuner och 1700 deltagare i Västra Götaland har deltagit i SKY-projektet där olika utbildningspaket arbetades fram utifrån den kunskapsinventering som genomfördes för städ- och måltidspersonal. 40 personer anställda inom kommunerna har gått Boragos utbildning PRYL-handledare. Detta har resulterat i en kostnadseffektiv utbilning där totalt 200 lokalvårdare erhållit Yrkescertifikat PRYL.

Kundcase: Utbildning Företagsinterna kurser

Växjö Kommun har satsat på helhetsutvecklling genom personalutbildningar i fråga om ledarskap, yrkescertifikat PRYL och specialistutbildningar inom mopp- och maskinteknik. Utbildningspaketet har tagits fram för att göra organisationen mer konkurrenskraftig, vilket även blev effekten av satsningen.