Kulturhistoriska Miljöer

1 dags utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som förvaltar, vårdar och ansvarar för kulturhistoriska miljöer som t.ex. kyrkobyggnader, men även till dig som ansvarar för traditionell städning av t.ex. församlingshem, kontor, öppen förskola etc.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Att lära sig att bevara kulturhistoriska miljöer och städa på rätt sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som förvaltar, vårdar och ansvar för kyrkobyggnadens dagliga tillsyn och även till dig som ansvarar för traditionell städning.

Kursinnehåll

  • Kvalité och ansvar
  • Återställa ytorna med minsta möjliga insats, Zinners cirkel
  • Anpassad utrustning för specifika lokaler
  • Kemikaliers påverkan, fördelar och nackdelar
  • Vård av olika golvmaterial
  • Hygien
  • Kulturhistoriska miljöer
  • Att förekomma slitage och nerbrytning av inventarier
  • Vad säger lagen, vad får vi göra och inte
  • Besiktning och kvalitetsmätning

Öppna kurser

7 december
Linköping
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09.00-16.00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se