Upphandling

Vi hjälper er att få in anbud med rätt pris och kvalitet.

Boragos team av anställda och samarbetspartners har lång erfarenhet av upphandling av städtjänster, både inom LOU och privata sektorn. Vi arbetar alltid med fokus på att kvalitetssäkra affären genom bra upphandlingar med tydliga modeller för kontraktstyrning under avtalstiden.

Våra referensprojekt uppvisar dokumenterade effekter. Vi skapar rätt förutsättningar för ett lyckat avtal.

Läs mer

Utredning

Vi ser till att din organisation hamnar i framkant.

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med städorganisationer över hela Sverige har vi genom åren skaffat oss en enorm och unik kunskapsbank. 

Oavsett om ni upphandlar er städning eller driver den i egen regi gäller det att skapa rätt förutsättning för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö.

Läs mer

Uppföljning

Nyckeln till ett lyckat städavtal ligger i uppföljningsarbetet.

Oavsett hur välutbildad personal och hur bra kravspecifikation som finns att tillgå krävs uppföljning för att säkerställa att avtalad kvalitet också är levererad kvalitet.

Vi arbetar med rena städkontroller och kvalitetssäkring av avtal genom revision av gällande avtal. Städkontrollen kan genomföras som statuskontroll vid byte av utförare, traditionell okulärbesiktning eller INSTA 800. Besiktning kan även göras av golvvård och andra städrelaterade tjänster. Städrevison genomförs för att stötta beställaren vid uppföljning och kontroll av samtliga krav i avtalet.

Läs mer

Kontakta

Borago Konsult

Thomas Andersson
Affärsområdesansvarig/Konsult
thomas.andersson@borago.se
0709-17 16 16

Karl Henriksson

Konsult
karl.henriksson@borago.se
0709-17 45 40

Urban Eriksson
Upphandlingskonsult/Jurist
urban.eriksson@borago.se
0735-02 58 50

Kenneth Risberg
Konsult
kenneth.risberg@borago.se
0709-17 45 41

Mårten Granbeck
Konsult avtalsuppföljning
marten.granbeck@borago.se
0708- 28 38 39

Hans Hedemalm
Upphandlingskonsult
hans.hedemalm@borago.se
0723-02 33 52