Introduktionsutbildning i Lokalvård

1 dag

Utbildningen

Denna utbildning syftar till att ge ny eller oerfaren personal en grund och plattform för att klara den regelmässiga dagliga städningen på ett säkert och kvalificerat sätt.  Till detta behövs kunskap och kompetens i nedanstående ämnen:

  • Varför vi städar
  • Serviceyrket och rollen som lokalvårdare, ansiktet utåt.

Utöver detta krävs den specifika introduktionen av rutiner och policys som just ert företag och arbetsmiljö styr över.

Kursinnehåll

  • Teknik/ergonomi moppning
  • Säkerhet
  • Golv
  • Redskap
  • Hygien
  • Kemi och kemiska produkter för regelmässig städning

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se