SS-INSTA 800, nivå 1+2

1 dag

SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har SS-INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Utbildningen omfattar kännedom om de två mätmetoderna, visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskaper om termer och definitioner i SS627801 och betydelsen av dessa. Även kunskap om vilken städning som erfordras för att en viss lokal ska uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med städkvalitet. Du är beställare eller leverantör av städservice (städledare, kvalitetsansvarig, etc.).

Kursinnehåll

  • Genomgång av SS-INSTA 800
  • Information om standarden
  • Definitioner
  • Kvalitetsnivåer
  • Kvalitetsprofiler
  • Vem gör kvalitetskontroll
  • Stickprovskontroller
  • Byggnadsutformning
  • Att tänka på

Öppna kurser

Linköping
8 juni
Boka här

Malmö
9 september
Boka online

Stockholm
10 september
Boka online

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09:00-16:00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se