INSTA 800 kunskapsnivå 4

1 dag

Nivå 4 vänder sig till leverantörens kalkylpersonal, kontaktpersoner hos beställaren och konsulter som arbetar med städupphandlingar.

Förkunskaper

Alla deltagare förväntas ha en tidigare kunskapsnivå som omfattar nivå 1, 2 och 3.

Syfte

Målsättningen efter genomgången utbildning är att deltagarna ska ha full kännedom om hela innehållet i standarden. Deltagarna ska kunna göra utvärdering efter visuella kontroller och vid mätning med instrument. De ska även kunna rapportera resultaten och använda dessa för att anpassa eller justera städrutinerna.

Målgrupp

Nivå 4 vänder sig till leverantörens kalkylpersonal, kontaktpersoner hos beställaren och konsulter som arbetar med städupphandlingar.

Kursinnehåll

 • Uppdatering av de viktigaste grunderna i INSTA 800
 • Repetition av de 5 viktigaste huvuddefinitionerna i INSTA 800
 • Hur ska man lägga kvalitetsnivåer i blankett E – rekommendationer för olika lokaltyper
 • Hur många kvalitetsnivåer rekommenderas som max i standarden och hur ska man skilja dem åt
 • Exempel på olika tilläggstjänster
 • Genomgång av blankett F – hur ska kontrollen göras och dokumenteras
 • Hur ska man rapportera på blankett G efter att kontrollerna genomförts
 • Vid avvikelser, dvs. ej accepterade lokaler, - vad säger standarden
 • Rekommendationer om hur man ska utläsa resultat för att anpassa eller justera städrutinerna
 • Hur går kontrollerna till praktiskt
 • Vad krävs att ange i avtalstexterna för att implementera INSTA 800
 • Ansvarsfördelning – vem gör vad när kontroll ska genomföras
 • Vid krav på kontroll/mätning med instrumentella metoder – vilka finns det
 • Genomgång av alla metoder i samband med kontroll/mätning med instrument
 • Friktion, hygien, damm-beläggningsgrad i %
 • Statisk elektricitet och ledningsförmåga, glansmätning
 • ATP-mätningar

Avslutning med skriftligt test. Minst 70% rätt krävs för att bli godkänd.

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär