INSTA 800 kunskapsnivå 3

1 dag

Denna kunskapsnivå är för personer som bl.a. utför kontroller.  

Förkunskaper

Alla deltagare förväntas ha en tidigare kunskapsnivå som omfattar nivå 1 och 2.

Syfte

Målet för nivå 3 är att kursdeltagaren efter avslutad utbildning ska ha ingående kunskap om hela eller stor del av SS 627801.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med städkontroller.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar fördjupade kunskaper om innehållet i avsnitt 5-8 i standarden. Visuella kontroller, mätningar med instrument enligt bilaga D i standarden.  Ingående kunskaper om de statistiska förutsättningarna för kontroll.

 • Standardens omfattning och bakgrund
 • Termer och definitioner
 • Objektsgrupper
 • Tillgängliga och svårtillgängliga ytor
 • Lokalstorlekar
 • Kvalitetsprofiler och nivåer – genomgång av blankett E
 • Ev. tilläggskrav och vad det innebär
 • Föroreningar i grupp 1 och 2
 • AQL – kvalitetsgräns för acceptans
 • Principer och processer
 • Huvudprincip vid visuella kontroller
 • Hur ska kontrollerna gå till
 • Praktiska kontroller av 4 till 6 lokaltyper – utvärderingsrapport blankett F
 • Grupparbete, sammanställning och registrering av resultat från praktiska kontroller
 • Utvärdering av städkvaliteten
 • Krav på utformning av rapport – genomgång och sammanställning på blankett G
 • Genomgång av tabell nr 5 – baserad på stickprovsprogram enligt ISO 2858-1
 • Hur sker urvalet av lokaler – genomgång av stora N och lilla n enligt tabellen och vad det innebär
 • Vad händer vid ej godkända lokaltyper – förslag på åtgärdsplan
 • Krav på innehåll vid avtalsskrivning
 • Krav på förberedelser av den som ska utföra kontroll, vad behöver förberedas innan kontroll ska ske.

Avslutning med skriftligt test på 25 st frågor.
70% rätt krävs för att bli godkänd. 

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär