Hyr lärplattform - verktyget för kompetensförsörjning

  • Intern kunskapsträning för organisationen
  • Kostnadseffektiv kompetensförsörjning
  • Skapar yrkesstolthet och kvalitetssäkring
  • Flexibel plattform:

- Möjlighet att företagsanpassa plattformen.
- Lägga upp egna utbildningar och dokument.
- Tillgång till Boragos kommande kurser och kunskapstester.
- Statistik över deltagarnas progress.

Du kan nu hyra en lärplattform med grundutbildning PRYL. Verktyget ger dig möjlighet att själv utbilda din personal inom grundutbildningen. Din kompetensförsörjning får en tydlig struktur och med långsiktig möjlighet för alla att nå motsvarande PRYL-nivå. Du kommer också ge medarbetarna möjlighet till självstudier och repetition. Det kan göras på både individ och gruppnivå

Ingående tjänster

  • Lärplattform - Grundutbildning PRYL
  • Kommande utbildningar
  • Onlineuppdateringar av utbildningsmaterial
  • Säsongsanpassade kunskapstester

Tilläggstjänster

  • Lägga upp egna dokument och utbildningar
  • Tillgång till kommande kurser och kunskapstester

Information

Kontakta oss för mer information på 013-24 55 00 eller info@borago.se