Företagsintern utbildning

Lokalvårdsutbildning PRYL

Vi kommer gärna till er och håller Lokalvårdsutbildning PRYL.
Detta är en grundläggande och mycket omfattande städutbildning som syftar till att ge såväl den erfarne lokalvårdaren men även den som är ny i branschen en gedigen grund att stå på. Här tar vi upp allt från rätt val av kemiska produkter till skötsel av olika golvmaterial.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar med och inom lokalvård och önskar en gedigen och grundläggande utbildning inom yrket.  Målet med utbildningen är att Ni ska utvecklas i Er yrkesroll genom att kunna:

 • Utföra och eller planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till olika materials egenskaper
 • Lokalvårdens inverkan på fastigheten och den yttre och inre miljön
 • Arbetsmiljön och arbetsplanering
 • Grunderna för att ge bra service

Deltagaren

Tidigare genomförda enkätundersökningar på personer som deltagit vid en Lokalvårdsutbildning-PRYL visar att dessa känner sig trygga i sin yrkesroll och därmed också i sitt samarbete med kunden.

PRYL-certifikat

Som bevis på att deltagaren har tillgodosett sig utbildningen genomförs ett kunskapstest. Godkänt resultat leder till PRYL-certifikat. Borago anlitar ett externt certifieringsorgan som ansvarar för certifieringen.

PRYL Kravspecifikation

 • Terminologi
 • Kemiska begrepp och pH-skalan
 • Grunder städning
 • Moppteknik
 • Hygien
 • Kemiska produkter
 • Städmaterial
 • Arbetsplanering
 • Service & kvalitet
 • Praktisk golvvård
 • Redskap och maskiner
 • Säkerhet och skydd
 • Miljö
 • Entréer
 • Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö