Effektivitet genom nyckeltal

1 dag

Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning.Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

 • Enkla kalkylgrunder
 • Enkel kalkylering
 • Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
 • Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp

Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster.

Kursinnehåll

 • Kostnad per timme
 • Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
 • Kalkylgrunder och avverkningsgrader
 • Kostnad per kvm
 • Städindex
 • Felkällor vid användning av nyckeltal
 • Kända nyckeltalssammanställningar
 • Analys av referensprojekt
 • Lönsamma städprojekt

Öppna kurser

Linköping
30 september
Boka online

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09:00-16:00

Distansutbilding

Om du istället vill läsa kursen på distans går det bra att boka via Städakademin på länken nedan.
Pris: 3 500 SEK per person ex. moms.
Boka online

Gruppbokning
För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär