Effektivitet genom nyckeltal

1 dag

Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning.Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

 • Enkla kalkylgrunder
 • Enkel kalkylering
 • Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
 • Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp

Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster.

Kursinnehåll

 • Kostnad per timme
 • Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
 • Kalkylgrunder och avverkningsgrader
 • Kostnad per kvm
 • Städindex
 • Felkällor vid användning av nyckeltal
 • Kända nyckeltalssammanställningar
 • Analys av referensprojekt
 • Lönsamma städprojekt

Utbildning

Nya öppna kursdatum kommer inom kort. Vill du genomföra kursen tidigare går det bra att läsa kursen på distans när du vill, se info nedan.

Tid
09.00-16.00

Pris
4 500 SEK per person ex. moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09:00-16:00

Distansutbilding

3 500 SEK per person ex. moms
Boka online

Gruppbokning
För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär