Distansutbildning

Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill. Utbildningen passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet under 8 veckor och du genomför utbildningen i den takt som passar dig. Utbildningen är indelad i olika kurser och lektioner.

Efter varje kurs har du möjlighet att genomföra ett kunskapstest.