Diplomerad Hygienutbildning

1 dag

Utbildningen är anpassad utifrån Arbetshälsoinstitutet och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Bakgrund

Kunskap om hygien är ett måste för alla som arbetar med lokalvård inom vården, förskolan, skolan, äldrevården och kök mm. Denna utbildning vänder sig till den som vill få en bättre kunskap om mikroorganismer, virus och smittspridning.

Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att sjukdomar sprids vidare. Många vet inte i vilken ordning man städar ett hygienutrymme eller vilka städmetoder och rengöringsmedel som ska användas på allmänna ytor. Utan rätt kunskap finns risk för att man skapar en miljö som är mer trivsam för bakterier och virus istället för det motsatta.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Att hålla en god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos våra kunder och för att undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om ett hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda individer mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Målgrupp

För dig som arbetar inom lokalvård och önskar fördjupa dina kunskap inom hygienområdet.

Kursinnehåll

 • Meningen med hygien inom offentlig städning
 • AFS 2018:4 syfte och konsekvens
 • Mikroorganismer, virus och dess livsbetingelser
 • Basala hygienregler
 • Genomgång utrustning för hygienstädning, verktyg, moppar, dukar
 • Smittspridningsvägar
 • Riskbedömning i arbetet
 • Hur förebygger vi smittrisk
 • Kroppsvätskor 13§
 • Särskilda hygienåtgärder 14§ smitta, stick- och skärskador, rapportering
 • Arbetskläder 16§
 • Avfallshantering 20§

Öppna kurser

Stockholm
2 september
Boka online

Göteborg
7 september
Boka online

Linköping
2 oktober
Boka online

Pris
4 500 SEK per person exkl. moms. I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

Tid
09.00-16.00

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på 013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär