Diplomerad Hygientekniker

1 dag

Genom goda kunskaper om bakteriens livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att vissa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

När vi städar fel skadar vi inte bara golvmaterial och andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att reparera eller byta ut, vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna, istället för det motsatta. Med hjälp av ATP-mätare kan man mäta hygienstatus och rengöring. Borago använder denna metod i våra utbildningar.

Målgrupp

För dig som kommer i kontakt med lokalvård inom:

 • Vård
 • Skola
 • Förskola
 • Äldrevård
 • Kök

Kursinnehåll

 • Onda och goda mikroorganismer
 • Bakteriens livsbetingelse
 • Smitta och smittspridning
 • Tvätt- och rengöringsmedel
 • Desinfektionsmedel
 • Städmetoder
 • Redskap/verktyg
 • Materialhantering
 • Personhygien

Öppna kurser

Nya kursdatum kommer inom kort.

Pris
3 700 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom lunch och fika.

Kontaktformulär