Dansk Hygienstandard

1 dag

Den Danska Hygienstandarden 2451:10 beskriver vilka krav som ställs på städningen för att förebygga infektioner och smittspridning och bygger på erfarenheter från städning inom vården. I utbildningen använder vi oss av ATP-mätare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Dansk Hygienstandard beskriver hur städning inom vården ska genomföras för att minska smittspridning.

Målgrupp

För dig som arbetar med lokalvård på till exempel vårdinrättningar och tandläkarmottagningar.

Kursinnehåll

 • Koppling mellan Dansk Standard och INSTA 800
 • Genomgång av huvudprinciper
 • De 10 kritiska riskpunkterna
 • Hygiennivåer
 • Riskgrader
 • Riskfaktorer
 • Dokumentation som krävs i samband med kontroller
 • Städmetoder som krävs för att klara hygiennivåerna
 • Kunskaper om smittspridningsrisken i de olika hygiennivåerna
 • Korrekt handhygien
 • Användning av arbetsklädsel
 • Kunskap om hygien vid användning av rengöringsmedel, vatten och städutrustning

Vi kommer gärna till er och håller utbildning. 
Fyll i formuläret nedan.

Kontaktformulär