D-HLR - Hjärt- & lungräddning

6 timmar

Du får lära dig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Att utföra bara HLR är bra men startar nästan aldrig hjärtat. Det är hjärtstartaren som gör det. Den här utbildningen består i huvudsak av praktisk träning med stort fokus på hjärtstartaren. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer.

Varje deltagare har sin egen övningsdocka vilket garanterar maximal övning. 

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Förkunskaper

Grundkurs i vuxen-HLR med hjärtstartare senast 6 mån innan kurs. Inläst kursbok i D-HLR och genomförd webbutbildning (instruktioner finns i kursboken).

Bakgrund

HLR ger dig och dina medarbetare kunskap om plötsligt hjärtstopp samt förmågan att utföra HLR (kompressioner och inblås), förmågan att hantera hjärtstartare och kunskap att hantera luftvägsstopp.

Målgrupp

D-HLR är kursen för dig som har daglig kontakt med människor och som förväntas ta ett större ansvar att agera vid plötsligt oväntat hjärtstopp.

Kursinnehåll

 • Förståelse om vad som händer med hjärtat vid en hjärtinfarkt
 • Konstatera hjärtstopp
 • Luftvägsstopp
 • Larmrutiner
 • HLR (kompressioner och inblås)
 • HLR-test
 • Användning av hjärtstartare
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Förståelse för vikten av regelbunden övning

Målsättning

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Utföra effektiv HLR med tvålivräddar-teknik
 • Kunna använda en hjärtstartare
 • Känna till larmrutiner

Boka

Gruppbokning
För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär