Bokningsvillkor - Öppna kurser

Anmälan till utbildning

Anmälan gör du enklast på vår hemsida och du hittar bokningslänken under respektive utbildning, observera dock att anmälan är bindande. Självklart kan du även göra din anmälan per telefon eller e-post. När vi mottagit din anmälan kommer en bokningsbekräftelse att skickas till den e-postadress du uppgett.  Kallelse till utbildning skickas till dig via e-post ca 2 veckor innan utbildningsstart.

Utbildningsavgift

I priset ingår lämpligt utbildningsmaterial som är anpassat till utbildningen. I priset ingår lunch och fika, om inget annat anges. Mervärdesskatt tillkommer.

Betalning

Till företag sker fakturering i samband med utbildningens genomförande.
För privatpersoner ska utbildningsavgiften betalas i förskott vid anmälan.
Betalning erlägges mot faktura.

Om-/Avbokning

Om utbildningen inställes eller senareläggs på er begäran debiteras de faktiska kostnaderna vi får, såsom avbokning av föreläsare, nedlagd planeringstid etc.
Vid avbokning av utbildning senare än 3 (tre) veckor innan utbildningsstart faktureras fullpris. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation efter samråd med Borago.

Inställd eller framflyttad utbildning

Vi försöker in i det längsta att inte ställa in en kurs, men vid oförutsedda händelser så som sjukdom, force major eller lågt deltagarantal, händer det att vi kan bli tvungna att ställa in eller flytta fram en kurs.
Borago förbehåller sig därför rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid, dock senast 14 dagar innan utbildningsstart.

Kvalitetssäkrade utbildare

På Borago är vi måna om att endast använda de absolut bästa och kompetenta experterna som utbildare. De har lång erfarenhet av att föreläsa och undervisa samt den pedagogiska vanan som krävs. Samtliga utbildare har praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Utvärdering

Borago utvärderar samtliga utbildningar. Detta sker genom att varje deltagare får besvara ett formulär som sedan ligger till grund för vår sammanställning av den totala upplevelsen. Vårt mål är att ständigt förbättras och utvecklas och därför är det av stort värde för oss att få återkoppling från våra kunder.