Blended learning

Webbaserade kurser i kombination med fysiska träffar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.

Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.

Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov. Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och nyttan av utbildningen höjas för alla inblandade.

Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.

Ladda ner vår Borago-app till din telefon eller surfplatta. Du kan även ladda ner Borago E-learn till din dator.

Kursutbud

Lokalvårdsutbildning PRYL
Antal träffar: 3

Läs mer om kursen

Webbaserade kurser i kombination med fysiska träffar ger de absolut bästa resultaten.