Affärsmannaskap - Ledarskap för chefer inom lokalvård

2 dagar

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar inom serviceyrket lokalvård.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Målet med utbildningen är att du efter avslutat kurs skall få en anpassad kunskap om affärsmannaskap och ledarskap riktat mot städbranschen. Utbildningen varvas med föreläsningar, självtester samt problembaserade gruppuppgifter.

Målgrupp

Du har personalrelaterade arbetsuppgifter med budgetansvar, samt möjlighet att påverka och utveckla arbetsmiljön och/eller organisationen.

Kursinnehåll

Affärsmässighet i organisationen

 • Utbildning för chefer i servicebranschen - skillnad mellan privat leverantör, offentlig sektor
 • Grunder affärsmannaskap och utveckling

Nyckeltal, effektiv kalkyl

 • Erfarenhetsdiskussion liknande organisation
 • Praktisk övning nyckeltal - case

Kvalitetssäkring av städ, kost och driftstjänster

 • Betydelse av ett verksamhetsledningssystem VLS
 • Praktisk övning kvalitetsarbete

Kommunikation och konflikthantering

 • Kommunikationsmodeller
 • Återkoppling, feedback ett sätt att förbättra internt och externt
 • Konflikthantering
 • Johari fönster

Ledarmodeller

 • Ledaregenskaper
 • Situationsanpassat ledarskap.

Att möta oväntade eller okända situationer

 • Mänskliga beteenden
 • Att förekomma problem och reaktioner

Samarbete i grupp - Leda förändring

 • Gruppsamverkan, fungerande arbetslag (FIRO, IMGD)
 • Framgångsrikt förändringsarbete
 • Kulturer i olika yrkesgrupper

Boka

För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er kontakta oss för offert på
013-24 55 00 eller info@borago.se

Kontaktformulär