Gör Sverige renare!

Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildning, utredning, upphandling och uppföljning inom städ och lokalvårdsområdet.

Vi skapar total tjänstekvalitet genom utbildning och konsultstöd för individen, organisationen och beställaren. Vårt arbete gör att kund och brukare känner trygghet och stolthet för den inre miljön.

Exempel på tidigare kursdeltagares kursutvärdering våren 2019

Hur upplevde du kursupplägget?
"Bra dialog innan utbildningen ledde till skräddarsydd utbildning."

Vad anser du om Borago som arrangör av kursen?
"Proffessionellt bemötande med härlig ton och humor. Bra lokal, mat och presentationer."

Vad anser du om utbildarens förmåga att framföra kursen?
"Erfarenheten lyser igenom! Topp!"

Vad anser du om utbildarens engagemang?
"Det är tydligt att utbildaren gillar sitt jobb och har bred kompetens. Visar även intresse för våra tankar och problem."

Hur upplevde du kursen som helhet?
"Den innehöll det vi sökte!"